Klachtenregeling

Een klacht is

‘Een uiting van ongenoegen jegens Budgetondersteuning Nederland B.V. of haar medewerkers, dan wel diegene die uit naam van haar diensten verricht aan derden.’

Klachten die betrekking hebben op zaken die niet beïnvloedbaar zijn door (de medewerkers van) Budgetondersteuning Nederland B.V. worden niet in behandeling genomen. Hieronder vallen onder meer zaken die de wet voorschrijft, overmacht e.d.

Een klacht dient u direct in bij Budgetondersteuning Nederland B.V. Dat kan telefonisch of schriftelijk, met een duidelijke omschrijving wat en wie de klacht betreft. Is de klacht ouder dan 1 jaar, dan wordt deze niet meer behandeld.

Verwerkingstijd

De klacht wordt binnen 2 weken na datum van aanmelding bevestigd aan de indiener, waarna deze klacht intern wordt onderzocht.

Degene die de klacht heeft ingediend, ontvangt binnen 6 weken na de indiening hiervan schriftelijk antwoord. Daarna kan diegene aangeven of de klacht naar tevredenheid is opgelost. Als er geen reactie komt, gaat Budgetondersteuning Nederland B.V. ervan uit dat de klacht is opgelost.

Klachtencommissie

Mocht de cliënt van mening zijn dat Budgetondersteuning Nederland B.V. geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn/haar klacht, dan is er nog de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders, Mentoren, Curatoren en Inkomensbeheerders, Horus.