Welkom bij Budgetondersteuning Nederland. Hulp bij financiële problemen?

Wij helpen u met deskundige bewindvoerders en curatoren, snelle en simpele aanmelding & transparante en persoonlijke aanpak.

Beschermingsbewind (bewindvoering)

Soms is er sprake van ernstige lichamelijke- of verstandelijke beperking of van verkeerd omgaan met geld. Dan is er soms geen andere keuze dan iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen. Dat kan door via de rechtbank beschermingsbewind aan te vragen.

Ervaren en goed opgeleid
De goed opgeleide en zeer ervaren bewindvoerders van Budgetondersteuning Nederland zijn uitstekend in staat om alle financiën voor deze persoon te beheren. Ook schulden worden dan zoveel mogelijk afgelost.

Ontzorgen
Bewindvoering is er voor mensen die door ziekte, leeftijd, problematische schulden of bijzondere omstandigheden hun financiële zaken (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen. Meteen vanaf het begin nemen wij de volledige financiële zorg van u over. U wordt ook begeleid en geholpen met uw aanvraag voor beschermingsbewind bij de kantonrechter.

Curatele

Als mensen niet meer in staat zijn om hun financiële- én persoonlijke belangen zelf te behartigen, kunnen zij onder curatele worden gesteld. Ook die procedure verloopt via de rechtbank.

Mentorschap

Wij ondersteunen u graag bij het maken van goede beslissingen over uw zorg. Bijvoorbeeld over

  • Uw verzorging
  • Verpleging
  • Behandeling
  • En/of uw begeleiding.

Natuurlijk doen wij dit samen met u. We helpen u met de aanvraag voor mentorschap bij de kantonrechter. Wilt u ook uw financiën uit handen geven? Dan kunt u mentorschap ook combineren met bewindvoering.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?