Welkom bij Budgetondersteuning Nederland

Hulp nodig?

Wij bieden diverse mogelijkheden om je geldzaken weer op orde te krijgen. Budgetondersteuning Nederland biedt hulp in mentorschap, bewindvoering en curatele.

Mentorschap

Het kan gebeuren dat je het (even) niet kan opbrengen om zelf te beslissen over persoonlijke (niet financiële) zaken, zoals je verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. In dit geval is het mogelijk om een mentor aan te vragen bij de rechter. Vanaf het moment dat het mentorschap ingaat, kan je altijd op jouw mentor bouwen. Samen maken jullie beslissingen over jouw zorg.

Bewindvoering

Het overdragen van jouw financiën aan een bewindvoerder is soms een noodzakelijke keuze. Dit kan zijn omdat je een verstandelijke of geestelijke beperking hebt, een lichamelijke handicap, problematische schulden of vanwege andere bijzondere omstandigheden. Een bewindvoerder kan je helpen bij het creëren van overzicht en rust door jouw financiële administratie over te nemen.

Curatele

Wanneer iemand niet meer in staat is om beslissingen te nemen over eigen geldzaken, bezit en persoonlijke zaken én mentorschap, bewindvoering of een combinatie van deze twee niet voldoende is, kan curatele worden ingezet. De rechter stelt dan een van onze curatoren aan, die het maken van belangrijke financiële en persoonlijke keuzes overneemt.

Meer weten over hoe wij je kunnen helpen?