Bewindvoering

Wij helpen u met deskundige bewindvoerders, snelle en simpele aanmelding & transparante en persoonlijke aanpak

Mensen die door ziekte, leeftijd, problematische schulden of bijzondere omstandigheden hun geldzaken niet meer kunnen of willen regelen, hebben de mogelijkheid om bewindvoering aan te vragen. Wij nemen dan de volledige financiële zorg van u over, meteen vanaf de start. Dus zodra de beschikking van de rechtbank binnen is.

We helpen u graag met uw aanvraag van beschermingsbewind bij de kantonrechter. Neem contact op

Bewindvoering is ook te combineren met mentorschap. Een mentor ondersteunt u bij het maken van goede beslissingen over uw zorg.

Onderbewindstelling

Dit is van toepassing op alle goederen en eventueel vermogen, of een deel daarvan (erfenis). Bewind is voor mensen die door lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Als de bezittingen onder bewind gesteld zijn, mag die persoon hier niet meer zelfstandig over beschikken.

Kantonrechter verstrekt Beschikking

Een bewindvoerder wordt altijd door de Rechtbank benoemd, middels een ‘beschikking’. Met de beschikking in de hand kan de bewindvoerder aan alle instanties en schuldeisers aantonen dat deze bewindvoerder is gemachtigd tot het uitvoeren van het bewind.

Budgetondersteuning Nederland levert betrouwbare, efficiënte en ervaren bewindvoerders aan haar cliënten en zij zijn allen goedgekeurd door de rechtbank. Zij rapporteren jaarlijks aan de rechtbank d.m.v. een Rekening & Verantwoording (R&V).

Wat is bewindvoering?

Deze video legt uit hoe bewindvoering werkt.

Bron: Rechtspraak. Uitgebreide informatie over deze beschermingsmaatregel treft u aan op rechtspraak.nl

De bewindvoerder heeft van de kantonrechter als hoofdtaak gekregen om uw inkomsten en vermogen optimaal te beheren en te beschermen en uw schulden te verminderen of af te lossen waar mogelijk. De bewindvoerder is verplicht om jaarlijks, middels bovengenoemde R&V, verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. Daarbij wordt per cliënt het totaalbedrag aangegeven van:

 • Alle inkomsten van cliënt
 • Totaalbedrag van de vaste lasten
 • Overzicht aflossing eventuele schulden
 • Overzicht openstaande schulden
 • Begin- en eindsaldo van de periode waarover verantwoording wordt afgelegd

Een greep uit de vele taken van een bewindvoerder

 • Op tijd betalen van alle vaste lasten
 • Achterstanden in betalingen voorkomen
 • Aanvragen van huur- en zorgtoeslag
 • Aanvragen van uitkeringen
 • Aanvragen bijzondere bijstand, ter dekking kosten bewind
 • Aanvragen kindgebonden budget
 • Aanvragen langdurigheidstoeslag
 • Indienen van de AWBZ
 • Aanmelden bij Voedsel- en/of kledingbank
 • Afsluiten van verzekeringen
 • Opzeggen niet-noodzakelijke abonnementen
 • Contacten met overheden, gemeentes, schuldeisers,
 • Behandelen en doorzenden van de post
 • Aanvragen kwijtscheldingen van lokale belastingen
 • Samenstellen overzicht inzake de inkomsten en uitgaven van de cliënt

De bewindvoerder voert bij een onderbewindstelling alleen financiële handelingen uit. Vaak is de hulp van verwijzers daarbij zeer gewenst.

Waarom Budgetondersteuning Nederland (BON)?

Bij BON mag u altijd rekenen op een professionele en persoonlijke aanpak. Uw persoonlijke bewindteam is de hele dag bereikbaar voor al uw vragen. Dit is uniek! Heeft u behoefte aan persoonlijk contact met uw bewindvoerder? Maak dan gebruik van onze spreekuren. Wij plannen graag een afspraak in voor u en uw begeleider.