Bewindvoering

Wat is bewindvoering en wat doet een bewindvoerder precies? We leggen het graag aan je uit.

Wat is bewindvoering?

Als je door een lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of blijvend niet in staat bent om je eigen financiële zaken te regelen, dan kom je in aanmerking voor bewind. Dit geldt voor alle bezittingen, goederen, eventueel vermogen of een deel daarvan (zoals een erfenis). Als deze bezittingen onder bewind gesteld zijn, mag je hier niet meer zelfstandig over beschikken. De rechter stelt een bewindvoerder aan die alle financiële zaken voor je regelt.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder helpt je als je door ziekte, leeftijd, grote schulden of bijzondere omstandigheden je financiële zaken (tijdelijk) niet meer kan of wil regelen. De bewindvoerder neemt in dit geval de gehele financiële zorg van je over. De bewindvoerder zorgt onder andere dat al je vaste lasten op tijd betaald worden, vraagt uitkeringen en toeslagen aan en sluit verzekeringen voor je af. Daarnaast zegt de bewindvoerder niet-noodzakelijke abonnementen op om kosten te besparen en behoudt hij of zij het contact met instanties, gemeenten en schuldeisers. Ook stelt de bewindvoerder een duidelijk overzicht samen van jouw inkomsten en uitgaven.

De bewindvoerder beheert én beschermt jouw inkomsten en vermogen. Bovendien helpt de bewindvoerder je om je schulden te verminderen en af te lossen. De bewindvoerder legt elk jaar verplicht verantwoording af aan de kantonrechter via een zogenoemde Rekening & Verantwoording (R&V). Dit is een overzicht van onder meer jouw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden in het voorafgaande jaar

Wist je dat je bewindvoering ook kunt combineren met mentorschap? De mentor helpt bij het maken van beslissingen over jouw zorg. Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Waarom Budgetondersteuning Nederland?

Het uit handen geven van geld of zorgbeslissingen is geen makkelijke keuze. Dat begrijpen wij als geen ander. Bij Budgetondersteuning Nederland ben je dan ook op de juiste plek. Wij kunnen je helpen met mentorschap, bewindvoering en curatele. Samen met jou scheppen we overzicht, waardoor jij meer rust krijgt.