Verwijzers

Verwijzers zijn meestal hulpverleners, maar soms ook familieleden. Budgetondersteuning Nederland ziet de verwijzer als een onmisbare samenwerkingspartner tijdens het bewind, curatele of mentorschap.

Werkwijze

Verwijzers kunnen bij ons rekenen op een doortastende en snelle aanpak. Meteen na aanmelding maken wij een afspraak met u en de cliënt voor een intakegesprek. Uw aanwezigheid en hulp bij het verzamelen van alle financiële gegevens heeft grote toegevoegde waarde voor de cliënt, Budgetondersteuning Nederland en uzelf. Door een gezamenlijke inspanning van alle 3 de partijen zorgen we ervoor dat het verzoekschrift voor bewind snel naar de rechtbank kan.

Snelle start

U kunt altijd een beroep doen op een speciaal team binnen Budgetondersteuning Nederland dat zich uitsluitend bezighoudt met dit opstartproces. Door de korte doorlooptijd van aanmelding tot de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank kan er snel een effectieve start worden gemaakt. Vanzelfsprekend is dit in het voordeel van de cliënt en hulpverlener omdat er zo eerder rust in de financiën en/of zorg ontstaat.

Contact tijdens bewind, curatele of mentorschap

Budgetondersteuning Nederland streeft naar maatwerk voor de cliënt. Door regelmatig contact te onderhouden met de begeleider van de cliënt zijn wij beter in staat om maatwerk te leveren. Bovendien is de begeleider hierdoor goed op de hoogte van de financiën en mogelijkheden daarbinnen voor de cliënt. Bij belangrijke financiële beslissingen nemen wij contact met u op. Verder houden wij u op de hoogte van onze bevindingen tijdens onze periodieke controles van het dossier.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen?