Organisatie

Wij begrijpen erg goed wat het voor onze cliënten betekent om de financiën en/of zorgbeslissingen uit handen te geven.

Budgetondersteuning Nederland is al 15 jaar specialist in bewindvoering, curatele en mentorschap. Wij bieden op een betrokken én professionele manier ondersteuning aan cliënten die door bijzondere omstandigheden hun financiën en/of zorgbeslissingen (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen.

Bij bewindvoering en curatele voeren wij alle noodzakelijke financiële handelingen uit. Van het begeleiden van de aanvraag naar de kantonrechter, het controleren van de inkomsten tot het uitvoeren van betalingen en aanvragen van toeslagen. Wij regelen alles.

Bij curatele behartigen we bovendien ook de persoonlijke belangen van de cliënt. Bij mentorschap helpen wij de cliënt bij het nemen van goede beslissingen over verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding. Bij mentorschap nemen wij dus niet de financiën uit handen.

 

Verwijzers en hulpverleners

Onze werkwijze is uniek, omdat we een actieve samenwerking zoeken met de begeleider of verwijzer van de cliënt. Het belang van de cliënt staat hierbij altijd voorop. Wij handelen vanuit betrokkenheid, op een open, respectvolle en transparante manier. Door een actieve samenwerkingsrelatie met de hulpverlener zijn wij in staat om meer maatwerk te leveren aan de cliënt. Door meteen vanaf de start samen op te trekken ontstaat een goede wisselwerking en meerwaarde voor alle drie de partijen

Lid van NVVK

Budgetondersteuning Nederland, onderdeel van Cohedron, is lid van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK, de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet). Dit betekent dat onze dienstverlening aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Met ons bent u verzekerd van goede en professionele dienstverlening.

Menselijk

Binnen onze dienstverlening stellen we altijd de mens centraal. U bent geen ‘klantnummer’. We werken mét en vóór mensen en brengen mens en werk samen. We streven daarbij naar hoge kwaliteit, met oog voor milieu en maatschappij. Meer over kwaliteit, milieu en maatschappij binnen onze organisatie leest u op de site van Cohedron.