Curatele

Wij helpen u om uw financiën goed te beheren.

Als een meerderjarige zijn/haar belangen of veiligheid niet goed behartigt of anderen in gevaar brengt en niet volstaan kan worden met een minder zware maatregel kan curatele worden ingesteld wegens:

  • Ontoereikende lichamelijke of geestelijke gesteldheid
  • Vanwege drank- of drugsmisbruik

Iemand die onder curatele is gesteld, wordt door de rechtbank handelingsonbekwaam verklaard. Deze persoon mag dus niet meer, zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Wie doet de aanvraag?

Curatele is een zware maatregel en kan worden aangevraagd door:

  • De persoon zelf of diens partner of een hulpverlener
  • Familieleden tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten)

Ook de Officier van Justitie kan curatele aanvragen. Bijvoorbeeld als er geen familie meer is. Of als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Dit om de verhoudingen binnen de familie niet te zwaar te belasten

De curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter en de curator moet aan de kantonrechter jaarlijks verantwoording afleggen.