Curatele

Wat is curatele en wat doet een curator precies? We leggen het graag aan je uit.

Wat is curatele?

In het geval dat iemand meerderjarig is en niet in staat om financiële en persoonlijke zelf te regelen én beschermingsbewind en mentorschap niet voldoende zijn, kan een persoon onder curatele worden gesteld. Vanaf dit moment heeft de rechtbank de persoon in kwestie handelingsonbekwaam verklaard en wordt de persoon gekoppeld aan een curator. Handelingsonbekwaam betekent dat je niet meer, zonder toestemming van je curator, zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten.

Curatele is een zware maatregel en kan door de persoon zelf, de partner, een hulpverlener of familieleden tot in de vierde graad worden aangevraagd bij de rechter. Onder familieleden tot in de vierde graad vallen (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, ooms, tantes en neven en nichten. Ook de Officier van Justitie kan curatele aanvragen. Bijvoorbeeld als je geen familie meer hebt of als je familie goede redenen heeft om het verzoek om curatele niet zelf te doen.

Wat doet een curator?

De curator beslist over al het geld en bezittingen. Hij/zij betaalt de rekeningen, vraagt uitkeringen en toeslagen aan, doet belastingaangifte voor en houdt de administratie bij. Naast financiële zaken, regelt de curator ook alles omtrent verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hij/zij ondersteunt of vertegenwoordigt de persoon in kwestie tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars en instellingen en komt in actie wanneer hij/zij niet de zorg krijgt die nodig is.

De curator wordt door de rechter aangesteld en moet dan ook elk jaar verantwoording aan de rechter afleggen. Dit gebeurt via een zogenoemde Rekening & Verantwoording (R&V). Dit is een overzicht van onder meer het inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden in het voorafgaande jaar.

Wil je meer informatie over curatele? Neem dan gerust contact met ons op.

Waarom Budgetondersteuning Nederland?

Het uit handen geven van geld of zorgbeslissingen is geen makkelijke keuze. Dat begrijpen wij als geen ander. Bij Budgetondersteuning Nederland ben je dan ook op de juiste plek. Wij kunnen je helpen met mentorschap, bewindvoering en curatele. Samen met jou scheppen we overzicht, waardoor jij meer rust krijgt.