Budgetondersteuning Nederland B.V. bestaat 10 jaar

 

Tel. 075 - 6 127 882

(ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur)
(in juni,  juli en aug. van 10.00 tot 12.00 uur)

logo budgetondersteuning

Tel. 075 - 6 127 882

(ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur)
(in juli en aug. van 10.00 tot 12.00 uur)

 Budgetondersteuning Nederland B.V. bestaat 10 jaar

 

  • Slide Home
    "Schulden heb je sneller, dan dat je ze oplost"

Een klacht is: een uiting van ongenoegen jegens Budgetondersteuning Nederland B.V. of haar medewerkers, dan wel diegene die uit naam van haar diensten verricht aan derden.

Klachten die betrekking hebben op zaken, welke niet beïnvloedbaar zijn door (de medewerkers van) Budgetondersteuning Nederland B.V. worden niet in behandeling genomen. Hieronder valt te verstaan zaken die de wet voorschrijft, overmacht e.d.  

Een klacht kan direct bij Budgetondersteuning Nederland B.V. telefonisch of schriftelijk worden ingediend, met een duidelijke omschrijving wat en wie de klacht betreft. Er zal geen behandeling plaatsvinden indien het feit langer dan 1 jaar voor de melding heeft plaatsgevonden.

De klacht wordt binnen 2 weken na datum van aanmelding bevestigd aan de indiener, waarna deze klacht intern wordt onderzocht.

Degene die de klacht heeft ingediend ontvangt binnen 6 weken na de indiening hiervan schriftelijk antwoord, waarna zij/hij kan aangeven of de klacht naar genoegen is opgelost. Indien er geen reactie komt, gaat Budgetondersteuning Nederland B.V. ervan uit dat de klacht is opgelost. 

Mocht de cliënt van mening zijn dat Budgetondersteuning Nederland B.V. geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn/haar klacht, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.