Bewindvoering aanvragen – persoonlijke en vertrouwelijke bewindvoering

 

Bent u 18 jaar of ouder en kunt u niet meer goed voor uw geldzaken zorgen? Wilt u hiervoor bewindvoering aanvragen? Mensen kunnen door allerlei oorzaken hun financiële zaken niet meer zelf regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geldzorgen door ziekte, leeftijd of problematische schulden of speciale omstandigheden. Soms gaan zij zelf op zoek naar iemand die de volledige financiële zorg kan overnemen. In andere situaties kan de rechter een bewindvoerder aanwijzen die de geldzaken voor u zal beheren. Vervolgens zal de rechter controleren of de bewindvoerder zijn werk goed doet. Deze werkzaamheden vallen onder het civiel recht. U kunt in deze situaties een beroep doen op Budgetondersteuning. Wij nemen de gehele financiële zorg van u over. Dit doen we direct vanaf het begin. Al vanaf het moment dat de beschikking van de rechtbank is ontvangen. We ondersteunen u graag met uw aanvraag van beschermingsbewind bij de kantonrechter. We kunnen dit ook in combinatie doen met een mentorschap. U kunt zich aanmelden via de website.

Vermogen beheren belangrijkste taak

Voor een bewindvoerder is het vooral belangrijk om het geld van cliënten te beheren. Hiervoor is het van belang dat degene die het bewind voert inzicht krijgt in alle financiële zaken. Daarnaast moet de persoon die de bewindvoering uitvoert gezag krijgen om financiële beslissingen te kunnen maken. Het is goed om te weten dat de beslissingen altijd worden genomen in overleg met de klant. U zult dus bij alle zaken betrokken worden. Een van de onderdelen van bewindvoering kan onderbewindstelling zijn. Dit wordt toegepast op goederen en eventueel op een deel of het hele vermogen. Bewind is voor personen die door verstandelijke of lichamelijke beperking zelf hun eigen geldzaken niet kunnen regelen. Het kan voorkomen dat bezittingen onder bewind gesteld zijn. Dan mag iemand niet meer zelf over de eigen bezittingen beschikken. Er wordt altijd in het belang van de klant gehandeld. Als de Kantonrechter een beschikking verstrekt houdt dat in dat een bewindvoerder wordt benoemd. Deze officiële uitspraak is nodig om aan bedrijven en schuldeisers te tonen dat iemand gemachtigd is een bewind uit te voeren.

Wij komen graag voor u in actie

Budgetondersteuning Nederland komt graag voor u in actie. Wij leveren betrouwbare, efficiënte en ervaren bewindvoerders. Wij werken alleen met deskundige specialisten die zijn goedgekeurd door de rechtbank. Wij hanteren een eenvoudige, transparante en persoonlijke aanpak. De personen die de bewindvoering gaan regelen, rapporteren ieder jaar aan de rechtbank. Dit doen ze doormiddel van een Rekening & Verantwoording (R&V). Dit is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Personen die bewind voeren sturen dit overzicht jaarlijks naar de kantonrechter. U heeft hier zelf geen omkijken naar. De bewindvoerder zorgt ervoor dat uw inkomsten en vermogen optimaal worden beheerd en gaat aan de slag om uw schulden te verminderen of af te lossen.