Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van Budgetondersteuning Nederland B.V. is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Budgetondersteuning Nederland B.V. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Budgetondersteuning Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van Budgetondersteuning Nederland B.V. bevinden zich links naar externe websites. Budgetondersteuning Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van Budgetondersteuning Nederland B.V. en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Budgetondersteuning Nederland B.V. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetondersteuning Nederland B.V.

Privacy en gebruikersvoorwaarden

Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met de disclaimer en onze privacyverklaring.