Budgetondersteuning Nederland B.V. bestaat 10 jaar

 

Tel. 075 - 6 127 882

(ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur)
(in juni,  juli en aug. van 10.00 tot 12.00 uur)

logo budgetondersteuning

Tel. 075 - 6 127 882

(ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur)
(in juli en aug. van 10.00 tot 12.00 uur)

 Budgetondersteuning Nederland B.V. bestaat 10 jaar

 

  • Slide Home
    "Schulden heb je sneller, dan dat je ze oplost"

Als een meerderjarige zijn/haar belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt en niet volstaan kan worden met een minder zware maatregel kan curatele worden ingesteld wegens:

  • Zijn/haar lichamelijke of geestelijke gesteldheid
  • Vanwege gewoonte van drank- of drugsmisbruik


Iemand die onder curatele is gesteld wordt handelingsonbekwaam en mag dus niet meer, zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Curatele kan worden aangevraagd door iemand zelf, zijn/haar partner of familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten) of een hulpverlener. Ook de officier van justitie kan de curatele aanvragen, bijvoorbeeld als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als die goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Dit kan van toepassing zijn als dit de verhouding binnen de familie te zeer zou belasten.

De curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter en de curator moet aan de kantonrechter jaarlijks verantwoording afleggen.