Budgetondersteuning Nederland B.V. bestaat 10 jaar

 

Tel. 075 - 6 127 882

(ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur)
(in juni,  juli en aug. van 10.00 tot 12.00 uur)

logo budgetondersteuning

Tel. 075 - 6 127 882

(ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur)
(in juli en aug. van 10.00 tot 12.00 uur)

 Budgetondersteuning Nederland B.V. bestaat 10 jaar

 

 • Slide Home
  "Schulden heb je sneller, dan dat je ze oplost"

Indien er sprake is van een (ernstige) lichamelijke- of verstandelijke beperking of van verkwisting en dat hierdoor iemand tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen, kan er beschermingsbewind (tijdelijk of blijvend) aangevraagd worden. Dit kan door de persoon zelf, een familielid of een hulpverlener. 

Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, curator, mentor of het openbaar ministerie. Dit wordt aangevraagd bij de rechtbank.

Onderbewindstelling is van toepassing op alle goederen en het vermogen, of een deel van het vermogen (bijv. een erfenis) van mensen die door lichamelijke of verstandelijke beperking tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen. Als de goederen van iemand gedeeltelijk of geheel onder bewind gesteld zijn, dan mag die persoon hier niet meer zelfstandig over beschikken. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van deze goederen. Budgetondersteuning Nederland B.V. kan deze bewindvoering voor cliënten uitvoeren.

Wat kunt u als cliënt van de bewindvoerder verwachten?

De bewindvoerder, die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het goed beheren en beschermen van de inkomsten en het vermogen van de cliënt, dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld. Hierover legt hij jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter, waarbij per cliënt het totaalbedrag wordt aangegeven van:

 

 • Ontvangen inkomsten.
 • Totaal bedrag van de vaste lasten.
 • Overzicht van de schulden die zijn betaald (als dit van toepassing is).
 • Overzicht van nog te betalen schulden (als dit van toepassing is).
 • Saldotegoed van het begin en einde van de periode, waarover verantwoording wordt afgelegd.

 

Tijdens het jaar voert de bewindvoerder de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld en verzorgt daarbij de navolgende zaken: 

 

 • Doorbetaling van de vaste lasten.
 • Aanvragen van huurtoeslag.
 • Aanvragen van uitkeringen.
 • Aanvragen van zorgtoeslag.
 • Indienen van de AWBZ.
 • Afsluiten van verzekeringen.
 • Contacten met diverse instellingen.
 • Behandelen en doorzenden van de post.
 • Aanvragen van mogelijke kwijtscheldingen van lokale belastingen.
 • Samenstellen overzicht inzake de inkomsten en uitgaven van de cliënt. 

 

De bewindvoerder voert bij een onderbewindstelling alleen financiële handelingen uit.